A+ A A-

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه پاسارگاد(سهامی‌عام) مورخ 19/04/1395 برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور 38/97 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر مجید قاسمی بود، که جنابان مجتبی کباری و علی اکبر امین تفرشی در مقام نظار اول و دوم و سرکار خانم صدیقه نعیمیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 29/12/1394 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 250 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

به نام خداوند جان و خرد
با عرض سلام و خیر مقدم، هیات مدیره بیمه پاسارگاد (شرکت سهامی عام) در اجرای تکالیف موضوع مواد 138 و 232 قانون تجارت، ضمن ارائه صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1393، گزارش خود درخصوص فعالیت ها و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذکور را که به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده و در چارچوب اساسنامه صورت پذیرفته است، به شرح ذیل به استحضار می رساند:
امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال مالی مورد گزارش و پیشنهادهای ارائه شده، انگیزه و تلاش بیشتر مدیران و همکاران شرکت را برای نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند.
تاریخچه
بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی) توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد. شرکت در تاریخ 18/1/1385 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ 29/11/1385 پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و در تاریخ 1/12/1385 با صدور نخستین بیمه نامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. شرکت توانست در تاریخ 5/8/1386 مجوز قبولی اتکایی از موسسات بیمه داخلی را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 18/9/1386 فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز کند.
موضوع فعالیت
به موجب اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :
- انجام عملیات بیمه اي مستقیم درانواع رشته هاي بیمه زندگی و غیرزندگی·
- تحصیل پوشش بیمه هاي اتکایی·
- سرمایه گذاري از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته هاي فنی و قانونی ·
- قبول بیمه هاي اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی با رعایت ضوابطی که از سوي بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران اعلام میگردد.
اهداف کمی و رئوس برنامه های شرکت در سال 1395
- دستیابی به تولید حداقل 344/11 میلیارد ریال حق بیمه در انواع رشته ای بیمه زندگی و غیرزندگی با تاکید بر طراحی و عرضه محصولات جدید بیمه ای و ورود به بازارهای نوین
- افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات شعبه های فعلی و راه اندازی شعبه های جدید مورد نیاز برای رسیدن به حداقل 80 شعبه فعال در پایان سال 1395
- اعطای نمایندگی و اجازه فعالیت به حدود 093/1 نماینده جدید در تهران و شهرستان ها
- دعوت به همکاری از بیش از 30 نفر همکار کارآزموده و جوان
- برگزاری دوره های آموزشی برای همکاران، نمایندگان و بازاریان حداقل به میزان 000/150 نفر ساعت.
- ایجاد تنوع بیشتر و افزایش حجم سرمایه گذاری های شرکت و خرید دارایی های ثابت مورد نیاز حداقل به مبلغ 300/3 میلیارد ریال در چارچوب آیین نامه های مربوط
- اجرائی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه
- دست یابی به سود خالص دوره، حداقل به مبلغ 700/175میلیون ریال و در نتیجه ایجاد عایدي براي هر سهم (EPS) به مبلغ 02/343 ریال
- انجام اقدامات لازم به منظور طراحی ساختمان مرکزي شرکت و کسب مجوزهاي لازم و انتخاب پیمانکاران مربوطه.
- توسعه ، تکمیل و ارتقاء سیستمهاي عملیاتی و اطلاعاتی شرکت با همکاري شرکت فناپ و کارشناسان ذيربط
عملکرد شرکت
- اهم فعالیتها
بیمه پاسارگاد بر مبناي برنامه ریزيه اي انجام شده براي سال 1394 ، اقداماتی را به منظور توسعه همه جانبه فعالیتها و استمرار آن در سالهاي بعد انجام داده است که اهم آنها به شرح زیر میباشد. درخصوص برخی اقدامات، توضیحات بیشتري نیز در ادامه ارائه خواهد شد :
- تولید حق بیمه به مبلغ 022/582/8 میلیون ریال که در مقایسه با تولید سال 1393 به میزان 044/147/7 میلیون ریال ، رشدي معادل 20 درصد را نشان می دهد .
- افزایش سهم بازار از 4/3 درصد در سال 1393 به حدود 7/3 درصد در سال 1394.
- مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوي بیمه اي شرکت از طریق حضور در بازارهاي جدید، بررسی ریسکهاي پیشنهادي و قبول آنها براساس اصول بیمه گري و مدیریت ریسک .
- بازنگري در قراردادهاي اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداري از یک طرف و رعایت صرفه و صلاح شرکت از طرف دیگر.
- فراهم آوردن تسهیلات در پرداخت حق بیمه براي بیمه گذاران و در عین حال تاکید بر وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاري شرکت.
- مدیریت مؤثر بر وجوه نقد شرکت به منظور پرداخت به موقع خسارتها و بدهیها، خرید داراییها و تجهیزات مورد نیاز و انجام سرمایه گذاري در بخش هاي سود آور و درآمدساز.
- آموزش و جذب 298/2 نماینده جدید در زمینه فروش بیمه هاي عمومی و بیمه هاي عمر . ·
- برگزاري بیش از 000/119 نفر ساعت دوره هاي آموزش عمومی و تخصصی براي همکاران و نمایندگان شرکت. ·
- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ 134/1 میلیارد ریال به مبلغ 4/082/4 میلیارد ریال و برگزاري مجمع عمومی فوق العاده و اخذ مصوبه مجمع مذکور در خصوص افزایش سرمایه .
- انجام مرحله اول افزایش سرمایه و ثبت سرمایه به میزان 2/041/2 میلیارد ریال.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.