A+ A A-

مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی‌ عام) روز دوشنبه مورخ 31/3/1395 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش برگزار شد.
در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مرتضی علی اکبری بود که جنابان آقای خسرو شعبانی و حمیدرضا بهزادی پور در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا خیاط به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت آهن و فولاد ارفع(سهامي عام)
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجيهي مورخ 30 دی ماه 1394هیات مديره شركت آهن و فولاد ارفع (سهامي عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ 995/1 ميليارد ريال به مبلغ 000/4 ميليارد ريال (جمعا معادل 005/2 میلیارد ریال افزایش سرمایه)که توسط هیات مدیره شرکت ارائه گردیده، مورد رسیدگی اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصلاحيه قانون تجارت و با هدف توجيه افزايش سرمايه شركت از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران، تهیه شده است. بخشی از این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
3- براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است، كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنايي معقول براي تهيه گزارش توجيهي فراهم نمي كند. به علاوه، به نظر اين موسسه، گزارش توجيهي ياد شده براساس مفروضات به گونه اي مناسب و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شده طبق مفروضات ذهني توصيف شده در بالا رخ دهد، نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد نظر رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
ملاحظات کلی
درخصوص اظهار نظر فوق نکات زیر قابل توجه و تاکید میباشد:
5- دلیل اصلی عنوان شده در گزارش هیات مدیره برای افزایش سرمایه مورد نظر، اجتناب از پرداخت بدهی به تامین کنندگان اصلی مواد اولیه و جبران مخارج انجام شده در سنوات قبل بابت برخی سرمایه گذاری ها و استفاده از منابع حاصل در جهت بازپرداخت اقساط معوق و جاری تسهیلات بانکی دریافتی شرکت و صرفه جویی در هزینه های مالی می باشد. به همین لحاظ افزایش سرمایه پیشنهادی در وضعیت سود و زیان عملیاتی شرکت تاثیری ندارد. ضمن آنکه در هر صورت، تحقق این مفروضات منوط به ایجاد جریانات نقدی ورودی کافی از محل وصول به موقع مطالبات مربوط به فروشهای قبلی و آتی می باشد. علائه بر این از نرخ تنزیل 22 درصد در محاسبات مربوط به NPV استفاده شده است.
6- محاسبات گزارش توجیهی ارائه شده با فرض تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن جهت احداث واحدهای فولادسازی و احیاء براساس شرایط فرض شده شرکت از نظر نرخ تسعیر ارز سود کارمزد مربوطه ونحوه بازپرداخت اقساط انجام گرفته، که هنوز مورد قبول قطعی بانک مزبور قرار نگرفته است.
هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت آهن و فولاد ارفع )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش توجیهی، به شرح زیر می باشد:
1- جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده،
2- اجتناب از پرداخت بدهی به تامین کنندگان مواد اولیه و پرداخت اقساط معوق و جاری تسهیلاات بانکی و صرفه جویی در تحمل هزینه های مالی و آثار احتمالی تسعیر ارز.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.