مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی‌عام) مورخ 20/04/1395 در محل سالن همایش های رازی برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور03/83 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای بهزاد باب اله زاده بود که جنابان منصور سلطانی و مرتضی علی اکبری در مقام نظار اول و دوم و آقای بهروز رحمتی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 29/12/1394 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 200 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
بار دیگر خداوند متعال در سایه الطاف بي دریغش بر ما منت گذاشت و توفيق خدمتگزاری را به ما عطا فرمود تا در سال 1394 « سال دولت و ملت، همدلي و همزباني » تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و با اتكاء و دلگرمي به اعتماد و اطمينان سهامداران گرامي و تلاش و همياری متخصصان، مدیران و كليه كاركنان عزیز شركت و با پشتيباني مسئولان محترم، تحقق بخش عمده ای از اهداف عملياتي شركت با موفقيت پشت سر قرار دهيم. و در راستای تداوم گردش چرخهای صنعت مس كشور و استمرار حضور ميهن عزیزمان در بازارهای جهاني و همچنين تأمين نيازهای داخلي، نقش خود را به خوبي ایفا نمائيم.
در سال گذشته شاخصهای زیر محقق گردیده است:
- دستيابي به بالاترین ركورد توليد كنسانتره مس به ميزان 500/984 تن از زمان راه اندازی شركت تاكنون.
- دستيابي به بالاترین توليد مس به ميزان 500/259 تن از زمان راه اندازی شركت تاكنون.
- دستيابي به فروش داخلي بالغ بر 600/23 ميليارد ریال.
- دستيابي به بالاترین حجم فروش كالا به ميزان 183/426/1 تن اعم از داخلي و خارجي درخلال 10 سال اخير.
- انعقاد قرارداد فروش با شركتهای بزرگ دنيا از اواخر بهمن ماه 1394 وپيش فروش اغلب محصولات توليدی سال 1395 بصورت کامل.
- جزء 18 شركت بزرگ و فعالتر بورس اوراق بهادار تهران .
- ميزان فروش و سایر درآمدهای عملياتي شركت در سال مالي مورد نظر بيش از 22609/36 ميليارد ریال بوده است. این درحاليست كه متوسط قيمت مس در سال 1393 حدودا» 563/6 دلار برهر تن بوده اما در سال 1394 با افت 20 درصدی مواجه و متوسط قيمت به 5241 دلار بر هر تن كاهش یافت. قيمت فروش داخلي در سال 1393 با متوسط نرخ 213 ميليون ریال بابت هر تن به حدود 180 ميليون ریال در سال 1394 رسيد. تحریمهای آمریكا و قدرتهای سلطه طلب جهاني عليه جمهوری اسلامي ایران در سال 1394 همچنان ادامه داشت و این عمل با روشهای مختلفي برای جلوگيری از واردات برخي از قطعات و تجهيزات اصلي مورد نياز
صنعت و نيز برای ایجاد سدی در برابر صادرات محصولات این شركت اعمال گردید. هيأت مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها، وظيفه خود ميداند كه از انجام هيچ تلاش و كوششي در خصوص حفاظت وصيانت از دارائي سهامداران دریغ نورزد، و با اتكاء به خداوند متعال و توجهات حضرت ولي عصر ارواحنا فداه در اواخر سال 1394 با اتخاذ تدابيری و انعقاد قراردادهای مختلف مسير شكوفائي صنعت مس ترسيم گردید. و نيز با توافق مقامات كشور با كشورهای اروپائي وآمریكا در قالب 1+5 و شروع برجام، اميدواری صنایع داخلي از جمله صنعت مس در تداوم فروش و انتقال وجه بدون دغدغه بداخل كشور و شكوفائي صنعت با بهره گيری از آخرین تكنولوژی های دنيا دوچندان شده است و در این راه قدمهای مؤثر و مفيدی برداشته شده است.
در پایان شایان ذكر است مدیریت شركت برخود فرض ميداند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را كه بي شک همراه با خير و بركت برای شركت خواهد بود، گرامي مي دارد.

اهم برنامه های شرکت در سال 1395
-توليد
-توسعه
اهم پروژه های توسعه ای قابل راه اندازی:
- فاز 2 كارخانه پالایشگاه خاتون آباد
- كارخانه ذوب مس سرچشمه
- كارخانجات مواد ناریه
- نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي
- پست 132/400 كيلو ولت خاتون آباد (طرح جامع برق)
- تجهيزات و نصب ترانس چهارم جهت توسعه پست 20/230 كيلوولت سونگون (طرح جامع برق)
- پست 9،6/63 كيلوولت چهل كوره و انجام بخشي از عمليات ساختماني پست تل سياه (طرح جامع برق)
- ترفيع مرحله سوم سد باطله سونگون (طرح جامع آب)
ساختار سازماني
تبدیل شركت ملي صنایع مس ایران به هولدینگ و ایجاد شركتهای تابعه «شركت صنعتي معدني موليبدن مس آذربایجان» و «شركت صنایع و معادن مس كرمان زمين» و ایجاد یا اصلاح ساختار سازماني مبتني بر این تغيير
-فروش
مشاركت و سرمايه گذاري ها
در ارتباط با سرمایه گذاری ها و مشاركت ها نيز استراتژی شركت، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای خود )مس و فلزات همراه( و افزایش ظرفيت توليد خواهد بود بعلاوه در اجرای پروژه های خود از حضور سرمایه گذاران نيز استقبال مي نماید.
شيوه هاي تامين مالي
شركت منابع مالي مورد نياز اجرای برنامه توسعه خود را از محل منابع داخلي، افزایش سرمایه، تسهيلات بانكي، اوراق مشاركت، صكوك و فاینانس با شيوه های قراردادی مختلف تامين خواهد نمود.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.