Logo
چاپ کردن این صفحه

مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت صنعتی بهشهر (سهامی‌ عام) مورخ 14/4/95 در بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، سالن کاسپین برگزار شد.
در این مجمع که با حضور 23/86 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمد عباسعلی پورکبیر بود که جنابان محمود شه رضایی و فرهاد امیرحسینی در مقام نظار اول و دوم و آقای احمد یاوری مقدم به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت صنعتی بهشهر (سهامي عام)
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجيهي مورخ 8 اسفند ماه 1394 هیات مديره شركت صنعتی بهشهر(سهامي عام) درخصوص افزايش سرمايه شركت از مبلغ 023/1 ميليارد ريال به مبلغ 000/3 ميليارد ريال، مشتمل بر صورتهای مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی" رسیدگی به اطلاعات مالی آتی " مورد رسیدگی اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصلاحيه قانون تجارت و با هدف توجيه افزايش سرمايه شركت از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها و به منظور بهبود سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی شرکت تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
3- برآوردهای بعمل آمده درخصوص بهای تمام شده روغن خام مصرفی در صورت سود و زیان پیش بینی شده مندرج در گزارش توجیهی پیوست، شرکت پرداخت مبلغ 500/1 ریال به ازای هر کیلوگرم واردات روغن خام به انجمن صنایع روغن نباتی ایران (انجمن) بابت جبران تفاوت بهای دانه های روغنی داخلی را در نظر گرفته است . طبق آخرین مصوبه هیات مدیره انجمن، شرکت های تولیدکننده روغن نباتی موظف به پرداخت مابه التفاوت فوق بازای هر کیلوگرم واردات روغن خام می باشند. که براساس مکاتبات بعمل آمده، شرکت با پرداخت مابه التفاوت واردات روغن خام به مبلغ فوق موافقت ننموده است.
طبق اطلاع واصله معاون اول محترم رئیس جمهور طی نامه شماره 94-30121/م مورخ 07/11/1394 اعلام نموده که ثبت سفارشات مربوط به واردات روغن خام بدون نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی قابل اقدام خواهد بود.
باعنایت به مراتب مذکور عدم پرداخت مابه التفاوت فوق توسط شرکت در ازای واردات روغن خام، منوط به اجرایی شدن دستور معاون اول رئیس جمهور موضوع نامه فوق الذکر می باشد.
4- براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیوست، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است، كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنايي معقول براي تهيه گزارش توجيهي فراهم نمي كند. به علاوه، به نظر اين موسسه، به استثناء مورد مندرج در بند 3 فوق، گزارش توجيهي ياد شده براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري تهیه شده است.
5- حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شده طبق مفروضات ذهني توصيف شده در بالا رخ دهد، نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا سایر رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد. در همین رابطه نظر استفاده کنندگان را مورد ذیل جلب می نماید:
1-5- طی سالهای 1396 الی 1400 شرکت افزایش قیمت فروش محصولات را سالانه 7 درصد پیش بینی نموده است. در این رابطه لازم به توجه است که هرگونه افزایش قیمت فروش محصولات شرکت منوط به اخذ مصوبه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد.
2-5- طبق مفروضات مندرح در گزارش توجیهی پیوست افزایش نرخ ارز مورد نیاز جهت واردات روغن خام طی سالهای 1396 تا 1400 ، سالانه معادل 7 درصد پیش بینی شده است. همچنین قیمت های خرید انواع روغن خام در طول سنوات فوق بطور ثابت و معادل قیمت های روغن خام در بودجه سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395، در نظر گرفته شده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه
با توجه به ماهيت خاص صنعت توليد مواد غذايي و همچنين شرايط خاص اقتصادي فعلي كشور، نياز به نقدينگي در شركت هرچه بيشتر مي بايست مورد توجه قرار گيرد. دو منبع حقوق صاحبان سهام و بدهي ها، به عنوان منابع اصلي تامين مالي شركت شناخته ميشوند. بديهي است منابع بلندمدت همانند حقوق صاحبان سهام و تسهيلات بلند مدت هزينه بيشتري نسبت به منابع كوتاه مدت همانند اسناد پرداختني و تسهيلات بانكي كوتاهمدت دارد. اما نكته اينجاست كه تامين مالي كوتاه مدت با اثرگذاري منفي برروي نسبتهاي جاري و آني، ميتواند مخاطراتي را براي فعاليت شركت ايجاد كند. همچنين استفاده از تسهيلات به عنوان منبع اصلي تامين مالي نيز گذشته از اينكه باعث بالا رفتن اهرم مالي شركت ميشود، با افزايش هزينه هاي مالي، حاشيه سود خالص شركت را نيز كاهش ميدهد. لذا شركت در نظر دارد به منظور بهبود سرمايه در گردش و اصلاح ساختار مالي كه منجر به افزايش توان مالي شركت خواهد شد، از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها اقدام به افزايش سرمايه نمايد. لازم به ذكر است كه در صورت عدم انجام افزايش شركت بايستي معادل رقم افزايش سرمايه را بين سهامدران تقسيم نمايد كه اين امر منجر به خروج وجه نقد از شركت شده و وضعيت وجه نقد و سرمايه در گردش شركت بدتر خواهد شد. تقسيم سود موجب كاهش سرمايه در گردش و لذا اجبار شركت به اخذ تسهيلات مي گردد.
مبلغ افزايش سرماية پيشنهادي و محل تأمين آن
با توجه به برنامة ارائه شده، شركت صنعتي بهشهر در نظر دارد سرماية خود را از مبلغ 023/1 ميليارد ريال به مبلغ 000/3 ميليارد ريال، از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها به شرح زير افزايش دهد.
- 971/1 ميليارد ریال (معادل 192 درصد) از محل سود انباشته
- 6 ميليارد ریال(معادل 1 درصد) از محل ساير اندوخته ها،