A+ A A-

دولت به پشتوانۀ صنایعی همچون فولاد مبارکه از واردات جلوگیری کند

xIMG21235172 320x227.jpg.pagespeed.ic.Z2lciNCQBS

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه محصولات فولاد مبارکه با کیفیت تر و با قیـــمت تمام شــــدۀ کــــمتر از نمونه های مشابه خارجی است، گفت: دولت به پشتوانۀ صنایعی همچون فولاد مبارکه از واردات جلوگیری کند.

محمدرضا صفی خانی که به اتفاق هیئت همراه از شرکت فولاد مبارکه بازدید می کرد، در پاسخ به سؤال خبرنگار فولاد درخصوص اهداف بازدید از شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: ما به همراه نمایندگی مرکز خدمات فولاد مبارکه به این شرکت آمدیم تا ضمن عرض خداقوت به کارکنان این شرکت، راه های تعامل بیشتر واحدهای صنعتی استان لرستان با فولاد مبارکه را بررسی کنیم تا در نهایت سهم استان لرستان را در استفاده از محصولات این شرکت ارتقا دهیم.

وی در جواب این سؤال که شرکت فولاد مبارکه و نقش آن در تولید ملی را چطور ارزیابی کردید، گفت: ظرفیت فولاد مبارکه، مدیریت منسجم و پویایی شرکت در همه جا به خوبی مشاهده میشود و می توان گفت یکی از پشتوانه های خوب کشور، فولاد مبارکه است.

در ادامه وی افزود: با توجه به اینکه یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی تقویت زنجیرۀ تولید فولاد است و به عنوان اهداف اصلی به آن توجه شده ، بنابراین با توجه به ساختاری که در فولاد مبارکه است و ظرفیت های توسعه ای که در حال اجراست، هم در ایجاد اشتغال و هم تولید میتوان به آن تکیه کرد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان در مورد اینکه هم اکنون در استان لرستان چه میزان از محصولات فولاد مبارکه استفاده میشود، بیان کرد: در حال حاضر ۲۴ واحد صنعتی استان لرستان از تولیدات فولاد مبارکه استفاده میکنند و یک مرکز خدمات هم در استان داریم و با توجه به اینکه می خواهیم زنجیرۀ تولید را در واحدهای صنعتی و به ویژه فلزی بیشتر حمایت و تقویت کنیم، در حال رایزنی با مدیران شرکت برای ارتقای سهم استان لرستان از محصولات این شرکت هستیم.

وی درخصوص کیفیت محصولات فولاد مبارکه گفت: کیفیت محصولات این شرکت بسیار عالی است؛ به گونه ای که رضایت کامل مصرف کننده را در پی دارد. با توجه به توسعه های اجراشده در فولاد مبارکه و ظرفیت این شرکت، باید از واردات جلوگیری شود.

در عین حال با توجه به اینکه در واحدهای کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه فولاد مبارکه به طور جدی به کیفیت محصولات توجه می شود و قیمت تمام شدۀ محصولات این شرکت کمتر از مشابه خارجی است؛ به نظر میرسد باید بیش از پیش به ارزش تولید داخل توجه شود.

صفی خانی یادآوری کرد: با توجه به اینکه روز به روز ظرفیت تولید و تنوع محصولات فولادمبارکه در حال افزایش است، باید حمایت جدی از تولید داخلی مد نظر قرار گیرد. در این خصوص باید با استفاده از اعمال تعرفه ها و ابزارهای مختلف از تولید داخلی حمایت شود تا هیچگاه در هیچ یک از کارخانه های تولید فولاد دپوی محصول نداشته باشیم و همواره تقاضا برعرضه پیشی داشته باشد.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.