Logo
چاپ کردن این صفحه

سهام داران در صف خرما

خسرو امیرحسینی

امروز مجمع سالانه سیمان خاش بود و مدیر عامل فرهیخته شرکت آمده بود تا گزارش تلاش سالانه در سیستان و بلوچستان و آورده ي سود را تقدیم کند و سهام داران را زین عمل خوشنود سازد ولی بعضی‌ها که مجمع را با جای دیگر اشتباه گرفته و مهاجم چون افراد بي اخلاقي که اتوموبیل حامل پیاز چپ كرده را بجای کمک ، بار را به یغما مي برند ؟!! در مجامع این افراد انگشت شمار آن کنند که در جاده به سر بار پیاز .
درصف يك بسته خرما حي و حاضر با داد بیداد و در تالار مجمع غایب تو گويي نبوده است آشنايي

✍️ خسرو اميرحسيني