A+ A A-

مدیرعامل فولاد مبارکه در جشن گلریزان ویژه آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد: فولاد مبارکه همواره در کنار مردم است

51

همزمان با ایام خجسته میلاد باسعادت کریم اهلبیت، حضرت امام حسن مجتبی (ع)، هشتمین مراسم گلریزان شرکت فولاد مبارکه و شرکتهای زیرمجموعۀ این شرکت، ویژۀ آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در مجموعۀ فرهنگی-ورزشی فردوس فولاد مبارکه برگزار شد.

مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه در این مراسم گفت: حضور در مراسم پرفیض و معنوی گلریزان نوعی قرار آسمانی است؛ چراکه در واقع خیرین حاضر در گلریزان به دعوت خداوند، این کار خیر را انجام میدهند و این امر برای بنده و سایر عزیزان حاضر توفیق و افتخار بزرگی است.
وی تعهد به مسئولیت اجتماعی را نشانۀ تعالی هر سازمان و میزبانی فولاد مبارکه را مایۀ مباهات دانست و تصریح کرد: همۀ ما در هر جایگاه و مسئولیتی، هرگاه کاری انجام دادهایم، از سوی خلق خدا ازجمله مسئولان شهرستان، استان و کشور مورد لطف و قدردانی قرار گرفتهایم. حتی هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی، وقتی سایر کشورها به مدد همنوعان خود برمیخیزند، مسلما خیرخواهی آنها دیده و مورد تقدیر واقع میشود.
وی در همین خصوص ادامه داد: با کمی دقت در فرایند مذکور ملاحظه خواهیم کرد که مسلما کار نیک انجامشده همواره قدردانی مخلوق را نیز در پی دارد؛ پس باید به خاطر داشته باشیم خداوند متعال که خالق بینیاز است، چنانکه در بسیاری آیات قرآن ازجمله سورۀ بقره بهکرات آمده است، از کارهای خیرخواهانهای که با آگاهی و نیت خیر انجام میشود، مانند جشنهای گلریزان، آنگونه که خود صلاح میداند قدردانی خواهد کرد.
وی بروز حوادث در کارخانههای صنعتی را محتمل دانست و با تأکید بر اینکه بسیاری از حوادث نیز همواره به خیر میگذرند، تصریح کرد: بهیقین قدمهای خیری که سازمانها در راستای مسئولیتهای اجتماعی شرکت برمیدارند و از همنوعان خود دستگیری میکنند، اثر مثبت خود را بر سلامتی کارکنان و موفقیت سازمانها خواهد گذاشت، چنانکه در شرکت فولاد مبارکه نیز اینگونه بوده است و این همان تشکر خداوند از بندگان است.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به سورۀ مبارکۀ فجر خاطرنشان کرد: خداوند متعال احوال انسانها را در این سوره متذکر شده و میگوید انسانها در روز حساب افسوس آن را میخورند که کاش برای سرای جاوید و زندگی ابدی توشههای بیشتری برداشته بودند؛ و کمک به همنوعانی که ناخواسته در زندانها گرفتار شدهاند همان توشههایی است که خداوند به آن اشاره فرموده است.
وی با بیان اینکه جشنهای گلریزان فولاد مبارکه و شرکتهای زیرمجموعۀ آن از سال 1391 آغاز شده است، گفت: بنابر آمار موجود، در طی این سالها با جمعآوری حدود 13 میلیارد تومان نزدیک به 1500 زندانی جرائم غیرعمد به آغوش گرم خانواده و جامعه بازگشتهاند و دوباره از موهبت آزادی بهرهمند شدهاند.
مهندس عظیمیان حضور ذینفعان و شرکای تجاری کسبوکار فولاد مبارکه و به‌‌طور کلی مدیران و صاحبان صنایع در این جشن گلریزان را نشانۀ فرهیختگی جامعه و نهفقط برانگیخته شدن احساسات و عواطف انسانی دانست و گفت: بهیقین انسانهای خلاق و فرهیخته علاوبر مطالعات گستردۀ صنعتی، از مشکلات پیرامون و اجتماع خود نیز باخبرند و در چنین مواقعی به حضور در چنین مجالسی برای ذخیرۀ آخرت خود پاسخ مثبت میدهند.وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: فولاد مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود همواره در کنار مردم است.
در جریان برگزاری این مراسم، خبرنگار خبرنامۀ فولاد با برخی از مسئولان و خیرین حاضر در مراسم گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید:

اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیۀ کشور
در آیۀ 112 سورۀ مبارکه بقره به خیرین و نیکوکاران و همۀ کسانی که وجود خود را تسلیم پروردگار کردهاند نوید جزای خیر داده شده است. بنابراین باید به مدیریت و کارکنان شرکت فولاد مبارکه و سایر شرکتهای زیرمجموعۀ این شرکت آفرین گفت که همهساله با برپایی چنین مراسم باشکوهی، به مسئولیت خود در قبال جامعه متعهد میمانند.
جولایی افزود: جشن های گلریزان فولاد مبارکه و زیر مجموعه های این شرکت یکی از موثر ترین جشن های گلریزان برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد است.

خانم مهندس زهرا سعیدی نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی
ضمن قدردانی از فولاد مبارکه و شرکتهای زیرمجموعۀ آن، که در امر تعهد به مسئولیتهای اجتماعی نقش فعال دارند، گلریزان و هر اقدامی که برای آزادسازی انسانهایی که ناخواسته در بند زندان گرفتار شدهاند بسیار ارزشمند است.
برگزاری جشنهای گلریزان سنتی حسنه نزد ایرانیان است. خانوادههای زندانیان بیش از هرکس دیگر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند. این کار ترویج هرچه بیشتر کار خیر و کمک به همنوع بوده و در فرهنگ غنی ایرانی از جایگاه والایی برخوردار است.
نباید فراموش کرد پیشگیری بر درمان مقدم است و باید با آموزش و ارتقای سطح آگاهی عموم مردم جامعه شرایطی فراهم کنیم که مردم کمتر در معرض مشکلات ناخواسته و جرائم غیرعمد قرار گیرند.

علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همۀ حاضران، به همۀ کارکنان، مدیرعامل و تمامی دستاندرکاران شرکت فولاد مبارکه اصفهان که سالهاست با برپایی این مراسم ارزشمند به جامعه خدمت میکنند، خداقوت میگوییم.
باید اذعان کنیم که در شرایط فعلی، ادارۀ امور زندگی برای بسیاری از خانوادهها بسیار سخت شده و این شرایط برای خانوادههای بیسرپرست بهمراتب سختتر است. خانوادههایی که سرپرست آنها ناخواسته گرفتار زندان است بهشدت در معرض انواع آسیبهای اجتماعی ازجمله اعتیاد، فساد و سرقت هستند؛ مسلما همت بلند خیرین در التیام زخم آنها و رهایی جامعه از آسیبهای اجتماعی ناشی از وضعیت آنان مؤثر خواهد بود.
همچنانکه مدیرعامل فولاد مبارکه بهدرستی اشاره کردند، مشارکت در امر خیر و انفاق، نوعی توفیق الهی است. در قرآن کریم در موقعیتهای مختلف به انفاق تأکید شده است. به خاطر داشته باشیم هرجا که بخشی از مال خود را انفاق کنیم، خداوند ارحمالراحمین چند برابر آن را اعطا خواهد کرد و به آن مال برکت خواهد داد.
بنابر آمار موجود، در حال حاضر بیش از 1300 نفر زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای استان گرفتار شدهاند و برای آزادی آنان به 250 میلیارد تومان پول نیاز است.
سال گذشته حدود 935 نفر از زندانیان با کمک خیرین عزیز آزاد شدند. بهطور کلی در طی پنج سال اخیر، با صرف مبلغی در حدود 120 میلیارد تومان 4500نفر از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد شدهاند که جای قدردانی دارد.
 در خاتمه تأکید میکنم، همچنانکه اشاره شد، خیرین حاضر در این گلریزان قبل از آن از سوی مدیرعامل محترم فولاد مبارکه دعوت شوند، از سوی خداوند باری تعالی دعوت شدهاند.

حمید عصارزادگان فرماندار شهرستان مبارکه
جشنهای گلریزان که همهساله به میزبانی فولاد مبارکه  برگزار میشود، اسباب خیری شده است که هر سال چشم فرزندان و همسران بسیاری از خانوادهها را روشن میکند، خانوادههایی که هر روز در معرض گرفتاری و آسیب اجتماعی ناشی از نداشتن سرپرست به سر میبرند.
در شرایط فعلی، همۀ مردم، مسئولان و تمامی کسانی که میتوانند قدم خیری در این راه بردارند باید به یاری نیازمندان جامعه بشتابند تا همه با هم و در کنار هم زندگی بهتری داشته باشیم.

حجتالاسلام مهرابی دادستان شهر مبارکه
ضمن قدردانی از میزبانی فولاد مبارکه در برگزاری این مراسم، باید در نظر داشت که خداوند عزوجل در آیات متعددی انسانها را به انفاق مال و گذشت سفارش فرموده است. خوشبختانه در ایام ماه مبارک رمضان شاهد آن هستیم که این امر به نوع خاص و فزایندهای اطاعت میشود.

محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه
حضور در این مراسم پرفیض علاوه بر اینکه فرصتی برای کمک به همنوع فراهم میآورد، باعث میشود این سنت حسنه را در خود زنده نگه داریم و به جوانان و فرزندان خود نیز بیاموزیم که در کنار کار و فعالیت اقتصادی روزمره، باید به فکر عزیزانی باشیم که به دلایلی از حضور سرپرست خانواده در کنار خود محروم شدهاند و ممکن است به ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی دچار شوند. اینجاست که کمک تکتک ما میتواند در نجات جامعه مؤثر واقع شود. طی سالهایی که این مراسم به میزبانی فولاد مبارکه برگزار شده است شاهد این بودهایم که مشتریان فولاد مبارکه دوشادوش سایر تأمینکنندگان، سازندگان قطعات و پیمانکاران شرکت در این مراسم پرفیض حضور داشتهاند و بهخوبی نشان دادهاند که با رویکردهای هلدینگ فولاد مبارکه در همۀ بخشها، خاصه آنچه مربوط به سلامت جامعه است، همسو هستند.

ایاز اسماعیلی معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه
در سازمانهای متعالی نیروی انسان باارزشترین سرمایۀ شرکت است. در چنین سازمانهایی درراستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی، هیچگاه جامعۀ پیرامون جدا از خانواده شرکت در نظر گرفته نشدهاند و بهجرئت میتوان گفت چشم بسیاری از گرفتاران، پس از درگاه خداوند، به خیرین و نیکوکاران جشنهای گلریزان، بهویژه جشن گلریزان فولاد مبارکه است. به نظر بنده نیز حضور در جشنهای گلریزان توفیق الهی است؛ چراکه اشخاص در چنین شبهای پرخیروبرکتی، با اطاعت از امر خداوند با انفاق و کمک به همنوع، خوشهچین معرفت میشوند و پیش از آنکه به همنوع کمک کرده باشند، برای آخرت خود توشه برمیدارند. این در حالی است که بسیاری از افراد ممکن است ازلحاظ مالی وضعیت بهتری داشته باشند، اما چنین توفیقی نصیب آنها نمیشود.
ایرج ترابی مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه
ضمن قدردانی از پیمانکاران، شرکای تجاری کسبوکار و ذینفعان فولاد مبارکه که همهساله این دعوت را با حضور پرشور خود لبیک میگویند، باید گفت امسال علیرغم شرایط اقتصادی حاکم بر فضای کسبوکار شرکتها و واحدهای صنعتی که بهنوعی با فولاد مبارکه همکاری میکنند، شاهد حضور حماسیتر مدیران عامل و نمایندگان شرکتها در این جشن گلریزان بودیم. درک بالا و تشریکمساعی این عزیزان با خانوادههایی که سرپرستشان ناخواسته در زندان به سر میبرد، مایۀ مباهات و نشاندهندۀ آن است که مردم ما به قول سعدی شیرینسخن، خود را اعضای یک پیکر میدانند و هنگام بروز درد و سختی برای سایر همنوعان، خود را جدا از آنان نمیدانند.
در این سالها که فولاد مبارکه بهعنوان مولود انقلاب اسلامی در حال سپری کردن دوران جوان خود است، ملاحظه میکنیم که در این شرکت، مسئولیتهای اجتماعی هیچگاه تحتتأثیر شرایط سخت اقتصادی یا موارد دیگر قرار نگرفته، بلکه با قدرت و ارادۀ روزافزون دنبال شده است و همانگونه که از سوی ستاد دیه کشور بارها اعلام شده است، در بخش گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد فولاد مبارکه همواره پیشتاز و سرآمد بوده است.

مدیرعامل هلدینگ توکافولاد
همهساله به همراه سایر شرکتهای زیرمجموعۀ شرکت فولاد مبارکه توفیق حضور در این مراسم باشکوه حاصل میشود.
ما معتقدیم حضور در این مراسم برای شرکت مایۀ خیروبرکت است؛ همانطور که در سالهای قبل و در مواقعی که وضعیت اقتصادی همۀ شرکتها و ازجمله هلدینگ توکا سخت بوده، خداوند بهنوعی گره از کار شرکت باز کرده است.
ضمن آرزوی سعادت برای همۀ هموطنان اظهار امیدواریم شرایط جامعه بهگونهای رقم بخورد که اساسا نیازی به برگزاری چنین مراسمی نباشد.
هر کمکی که به همنوع خود میکنیم در واقع کمکی است که به خودمان کردهایم؛ چراکه در پی هر اقدام خیرخواهانه، آرامش روحی برای فرد حاصل میشود و این آرمش را با هیچ اقدام دیگری نمیتوان به دست آورد.

مدیرعامل شرکت سریر صنعت امیر
در هر بار دعوت فولاد مبارکه به جشن گلریزان، تلاش کردهایم به سهم خود، بهره ای از  این صحن گستردۀ معرفت الهی ببریم. بدون تردید، تعهد فرد و سازمان به مسئولیتهای اجتماعی از مهمترین نمونههای بارز رشد فردی و جمعی جامعه است. در شرکت ما، باتوجهبه نوع کاری که انجام میشود، در سایۀ ملاحظات ایمنی، بازهم امکان دارد هر لحظه حادثهای رخ دهد؛ اما مشارکت در چنین امور خیر و خداپسندانهای بسیاری از حوادث را ختم به خیر میکند. ضمن اینکه بنده بعینه آثار و برکات حضور در گلریزان را در زندگی شخصی و خانوادگی خود نیز دیدهام.

مدیرعامل شرکت توکارنگ سپاهان
امشب گرد هم آمدهایم تا در راستای مسئولیتهای فردی و اجتماعی خود به همنوعانمان کمک کنیم. ما هر سال میکوشیم بهعنوان یکی از زیرمجموعههای توکافولاد و شرکای تجاری فولاد مبارکه، به سهم خود در این امر مشارکت کنیم.
رشد و پیشرفت مالی شرکتها ازجمله توکافولاد قطعا به برکت توجه مدیران و کارکنان شرکت به امور خیر است. سلامت نیروی انسانی شاغل در شرکت و سلامتی خانوادههای آنها نیز مسلما به برکت همین اقدامات است.

مدیرعامل شرکت صفافولاد سپاهان اصفهان
شرکت صفافولاد یکی از پیمانکاران فولاد مبارکه است و این هشتمین سالی است که سعادت حضور در گلریزان فولاد مبارکه را پیدا کردهایم. خداوند در قرآن کریم فرموده است: «هرکس کار حسنهای انجام دهد، من ده برابر پادش خیر به او عطا میفرمایم». به همین دلیل است که ما آثار و برکات کارهای خیر را همواره در زندگی روزمره، خانه، خانواده و محل کار بهوضوح میبینیم.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.