A+ A A-

رشد شیب دارایی های بانک ایران زمین

43854 Page 4

بانک ایران زمین در سال ۹۸ سال متفاوتی را تجربه خواهد کرد؛ چرا که با فروش شرکت‌های زیر مجموعه خود بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان عایدی خواهد داشت.


به گزارش اقتصاد و بیمه،  بانک ایران زمین در نظر دارد که حدود 15 شرکت را واگذار کند که تنها دو شرکت، قریب به چهار هزار میلیارد تومان ارزش دارد .

کارشناسی پیرامون یکی ازمزایده های که در 19 اسفند برگزار نشان می دهد که قریب به دو هزار میلیارد تومان سود نصیب شرکت کرده و شرایط بانک را متحول می‌کند.
نگاهی به ترازنامه سال‎های اخیر نشان می‎دهد که این بانک به شدت دارایی محور است. مبلغ کل دارایی‎ها در سال‎های اخیر با شیب تندی، رشد کرده و در مدت 7 سال از 15 به 282 هزار میلیارد ریال رسید.
در گزارش سال 97 سایر دارایی‎ها رشد جالب توجهی داشته و از 95 به 164 هزار میلیارد ریال صعود کرد. علت این است که جهت تسویه بخشی از مطالبات «ایران زمین» از تعاونی مولی الموحدین، بخشی از وقایق تملیکی به شرکت توسعه تجارت داتام منتقل یافت.
این موضوع از این حیث اهمیت دارد که با فروش دارایی‎های مازاد خود می‎تواند به سود مناسبی دست یابد. 

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.