A+ A A-

simandashtestan0996

مدیران سیمان دشتستان با دست پر آمده بودند
دکترین موفق موسیوند در سودآوری و ارزش آفرینی

بچه های سیمان دشتستان همه تلاش خود را در صورتهای مالی شفاف و تحسین برانگیز به مجمع سالانه عرضه کردند که این صداقت کاری و دلسوزی میراث گرانبهای مردمان خطه جنوب کشور بخصوص سردار سرفراز آنها رئیس علی دلواری بوده و هست. تفکر دلسوزانه و پنجه های تلاشگران شرکت از مدیرعامل فهیم و با تجربه و مدیریت مالی صادق تا کارشناسان امور مالی ، امور سهام، روابط عمومی و حراست و تلاش جهادگونه کارگران زحمتکش همه و همه لبخند رضایت بر لب سهام داران خرد و کلان نشاند تا با طنین صلوات پاداشی دهند بر مدیران سیمان دشتستان که با دست پر به مجمع سهامداران آمده بودند. افزایش درآمدهای عملیاتی و سود عملیاتی در کنار کسب سود 52 ریالی به ازای هر سهم در سال مالی 1395 که نسبت به سود 33 ریالی سال گذشته یک دستاورد درخشان از مدیریت دکتر موسیوند در سیمان دشتستان می باشد و این میسر نبوده جز با تدبر در کار و امید به فردایی روشن داشتن و البته و البته با برنامه و دوراندیشی کار کردن که در این وانفسای گرفتار گریبان اقتصاد و رکود حاکم بر بازار که قریب به اتفاق شرکت های سیمانی با نصف سود در سال قبل به مجمع نشستند این شرکت سود سال گذشته را فزونی بخشیده است. افزایش دو برابری وجوه ارزی شرکت در شرکت اصلی و منددشتی در کنار فروش سیمان و کلینکر صادراتی به شرکت جیپسکو و شرکت در افزایش سرمایه شرکت سیمان منددشتی و مذاکرات و رایزنی با سازمان مالیات جهت تصفیه و حل و فصل موضوعات از اهم موارد مورد گزارش بود که به سمع و نظر سهامداران حاضر رسید.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی‌عام) در تاریخ 20/09/96 تشکیل شد و صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 31/06/96 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه تصمیمات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
* مبلغ 40 ریال به ازای هر سهم بعنوان سود نقدی مورد تصویب قرار گرفت.
* اعضای حقوقی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
- شرکت سرمایه گذاری های استانی استان آذربایجان غربی
- شرکت سرمایه گذاری های استانی استان خراسان شمالی
- شرکت سیمان داراب
- شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
- شرکت سیمان سپاهان

simandashtestan09962
پیام هیات مدیره:
هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که حافظ و امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقا امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزد . مدیریت شرکت در راستاي تحقق این هدف و با اعتقادي راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی شاخص هاي اصلی این صنعت ،
کاهش و رفع موانع و گلوگاههاي سنوات گذشته ، اصلاح و بازبینی خط مشی هاي ناکارآمد گذشته و همچنین استفاده بهینه از موقعیتهاي بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی هاي خود را بر مبناي رضایتمندي سهامداران و حفظ و ارتقاي منافع ایشان بنا نهاده است . بر این اساس گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهاي شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژي هاي شرکت است. هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیتهاي کسب شده، در سایه حمایتهاي بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل گردیده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و هست . در این راستا بهره مندي از نظرات و رهنمودهاي شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستري یگانه و حیاتی در راستاي بهبود فرآیندهاي تصمیم گیري و برنامه ریزي خود می دانیم . خداي بزرگ را سپاس که با توفیقات و توجهات اش در سال «اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال» در حد وسع توان و امکانات تلاش نموده و با عنایات حضرت حق تعالی و جدیت و تلاش مجموعه همکاران اعم از مدیران ، کارشناسان و کارکنان و کارگران زحمتکش ، ضمن دستیابی به اهداف برنامه راهبردي و بودجه سال 96، دین و امانتی را که به بوسیله اطمینان و اعتماد سهامداران محترم بر عهده بود ، صادقانه پاس و مجدانه ادا نماییم . قطعاً مجموعه مدیریت شرکت ، به این توفیقات حاصل شده بسنده نخواهد کرد و عزم ما براي برداشتن گام هاي بلندتر و دسترسی به اهدافی والا که در شان نام و ظرفیت این شرکت باشد جزم تر خواهد شد . اساس موفقیت ما، داشتن چشم انداز بلند مدت و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست و ارزشهاي استوارمان از جمله التزام عملی به ایفاي تعهدات، سخت کوشی و پرهیز از تجمل گرایی، رعایت اصول اخلاق حرفه اي و توسعه مستمر منابع انسانی، امکانات و تجهیزات اجرایی میباشد. کارآفرینی یکی از موثرترین ابزارهاي توسعه و تعالی اقتصادي جامعه است که ترویج آن آثار شگرفی بر شکوفایی اقتصادي ، قطع وابستگی و پیشرفت فن آوري دارد. متقابلاً، مهم ترین دستاورد فرآیند کارآفرینی یعنی ایجاد مشاغل جدید و رفاه اجتماعی حاصل از آن، نشاط اجتماعی و شاخص امید به زندگی در بین مردم را ارتقاء داده و از این رهگذرکمک بزرگی به پویایی فرهنگی و اخلاقی جامعه خواهد نمود. تخصص، انعطاف پذیري ودرك مناسب تیم ها و گروه هاي متنوع فنی این شرکت از شرایط موجود و سخت کوشی و نوآوري، مهمترین عواملی هستند که چشم انداز روشن وآینده اي مطمئن را نوید می دهند.
بیانیۀ چشم انداز شرکت در افق 5 ساله:
شرکت صنایع سیمان دشتستان به منظور ارزش آفرینی براي ذینفعان ، مجدانه رشد و تعالی سازمانی را سر لوحه خود قرار داده است ، به طوري که با ارائه بالاترین راندمان تولید ، برترین کیفیت محصول و بیشترین بازده مالی در صنعت سیمان بهترین گزینه سهامداران ومشتریان باشد.
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در گروه صنعت سیمان ،آهک ، گچ فعالیت می کند . افزایش فروش در سال جاري نسبت به سال قبل 19درصد می باشد که عمدتاٌ ناشی از افزایش 5/4 درصدي مقدار فروش و همچنین افزایش 5/14 درصدي نرخ فروش سیمان بوده است . شرکت در بین شرکتهاي فعال در این صنعت در رده 18 قرار دارد .
وضعیت وتحولات صنعت سیمان در سال مالی مورد گزارش:
چالشهاي پیش روي صنعت سیمان
صنعت سیمان کشور به لحاظ توانایی بالا در صادرات و ارزآوري، کاربردهاي متنوع و ظرفیت بالاي تولیدي که دارد در کنار وجود مواد اولیـه فـراوان و بـا کیفیـت بـالاي داخلی و وجود دانش فنی و تولید بخش زیادي از تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور میتواند یکی از لنگرگاه هاي مهم کشوربراي رشد و توسعه اقتصادي باشـد . بـا ایـن وجود، برنامه ریزي براي رفع چالش ها و موانع پیش روي این صنعت براي استفاده از پتانسیل هاي آن در گذار از رکود و رسیدن به رشد و شکوفایی بیش از پیش ضـروري به نظر میرسد. مصرف بالاي انرژي، وابسته بودن به فعالیتهاي جانبی مانند مسکن و ساخت وساز، آلاینده بودن این صنعت، پایین بودن بهره وري نیـروي انسـانی، ضـعف تحقیق و توسعه، ضعف زیر ساخت هاي حمل و نقل و نبود نشان تجاري قابل رقابت با رقبا و افزایش قیمت اقلام مصرفی از قبیل قطعات یدکی و مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم جابجایی ارز و افزایش قیمت تمام شده محصول از جمله نقاط ضعف و تهدیدهاي این صنعت به شمار می رود. برخی دخالت هاي دسـتوري دولـت بـه ویـژه در زمینه کنترل قیمت سیمان از دیگر مسائل این صنعت است به نحوي که هر ساله موضوع افزایش قیمت آن در فصول ابتدایی هر سال با چالش هایی همـراه مـی شـود . بـا توجه به چالش ها و مشکلات پیش روي صنعت سیمان، اجراي اقداماتی کلی در زمینه توسعه و ایجاد زیرساخت ها از طریق توسـعه خطـوط شـبکه گازرسـانی، تکمیـل و توسعه شبکه ریلی و راهها، سازماندهی و نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي، ریلی و دریایی، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان از طریق نظام مند کردن صادرات در مناطق مرزي با ایجاد هلدینگ هاي صادراتی در این مناطق، تدوین سیاستها و الزامات تنظیم بازار و ایجاد تمرکز در حوزه سیاست گذاري صادرات سیمان، پیاده سازي استانداردها، بومی سازي فناوري هاي لازم، افزایش بهره وري تولید و انرژي و... ضروري به نظر می رسد.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.