A+ A A-

kbc0996

با هدف سودآفرینی بیشتر
افزایش سرمایه شرکت کی بی سی مصوب مجمع گرفت


مجمع عمومی فوق العاده شرکت کی بی سی (سهامی عام) در تاریخ 05/09/96 در محل میدان آرژانتین خیابان الوند- کوچه آویز- پلاک 5 تشکیل شد و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 190 میلیارد ریال به مبلغ 240 میلیارد ریال )از محل مطالبات و آورده ونقدی سهامداران( مورد تصویب قرار گرفت. در این مجمع که با حضور اکثریت نمایندگان و سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای محمدعلی میزا کوچک شیرازی بود که جنابان فرشید مرادی و عقیل آرین نژاد فیض آبادی درمقام نظار اول و دوم و آقای سید رضا کاظمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.در ادامه و بعد از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیریت عامل فرهیخته شرکت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی با طنین صلوات در تایید برنامه های ای تیم مدیریتی خوش فکر مجمع نشینان افزایش سرمایه شرکت را مصوب مجمع نمودند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت کی بی سی(سهامي عام)
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 28 مرداد ماه 1396هیات مدیره شرکت کی بی سی (سهامي عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ 190ميليارد ريال به مبلغ 240 ميليارد ريال، مشتمل بر اطلاعات مالی فرضی است که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطلاعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئوليت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت و با هدف توجيه افزايش سرمايه شركت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی آنان تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
3- براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات تهیه گزارش توجیهی، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنايي معقول براي تهيه گزارش توجيهي فراهم نمي كند. به علاوه، به نظر اين موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شده طبق مفروضات ذهني توصيف شده در بالا رخ دهد، نتايج واقعي احتمالا متفاوت با پيش بيني ها خواهد بود. زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت کی بی سی )سهامی عام( ، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر می‌باشد.
1- تقویت بنیه مالی شرکت و کاهش میزان نیاز به تسهیلات بانکی با نرخ بهره 18 درصد و اصلاح ساختار ماالی از طریق جلوگیری از خروج سرمایه در گردش بابت پرداخت سود سهام به صاحبان سرمایه .
2- افزایش اعتبار شرکت نزد اعتبار دهندگان علی الخصوص بانکها با عنایت به رابطه میزان تسهیلات مجاز اعطائی بانکها به شرکتها با سرمایه آنها و متناسب سازی اعتبار )سرمایه( شرکت با حد تسهیلات درخواستی از بانکها بمنظور تامین مالی مورد نیاز شرکت .
و نهایتا افزایش رضایتمندی سهامداران با توجه به افزایش فروش، کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود آوری شرکت .
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت کی بی سی )سهامی عام( در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ 000/190 میلیون ریال به مبلغ 000/240میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.
- مبلغ 000/50 میلیون ریال (معادل 3/26 درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
تشریح جزییات طرح
جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد.
جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت فروش محصولات ذیل و مفروضات محاسبه آن بشرح ذیل می باشد :
باتوجه به پیش بینی زمان عملیاتی شدن افزایش سرمایه در اواخر سال 96 و همچنین زمان دستیابی به منابع حاصله ، برآورد می گردد مبلغ 000/50 ریال مطالبات حال شده سهامداران از ابتدای سال 97 بصورت تمام و کمال در سرمایه درگردش شرکت تاثیر گذار باشد و منجر به افزایش در فروش به میزان 000/150 میلیون گردد (بدلیل برآورد دوره گردش نقدینگی 3 بار در سال) که این امر از طریق تامین محصولات ذیل نسبت به حالت عدم افزایش سرمایه محقق می گردد .
عوامل ریسک
سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایۀ پیشنهادی و فعالیت شرکت کی بی سی (سهامی عام) ، با ریسکهای با اهمیتی همراه است . سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت ، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند . این عوامل به شرح زیر می باشد :
- عمده ترین ریسک پیش روی شرکت، عدم امکان خرید خارجی به علت احتمال ادامه تحریم های بانکی و یا اختلال در آن میباشد .
- ریسک مربوط به عوامل بین المللی: در صورت استمرار تحریم های بانکی و یا تحریم بانک مرکزی در سالهای پیش بینی شده در طرح ، عملیات خرید خارجی از نقطه نظر پرداخت با مشکلات جدی مواجه خواهد گردید.
- ریسک مربوط به کاهش اقلام فارماکوپه و سخت گیری جهت ثبت و ورود داروهای جدید توسط وزارت بهداشت : با توجه به عدم وجود ارز لازم و کافی و تاکید بر سیاست تولید محور وزارت بهداشت، به خصوص اقلامی که تولید داخل دارند، از دیگر موارد است.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.