A+ A A-

تامین مالی 105 میلیارد تومانی البرز نیرو با انتشار صکوک اجاره

alborzniru

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) را به ارزش 1050 میلیارد ریال جهت خرید 15 دستگاه لکوموتیو مدل GT26CW صادر کرد.

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خبر داد، موافقت اصولی تامین مالی شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو (سهامی خاص) به مبلغ 1050 میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه صادر شد.

غلامرضا ابوترابی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) را به ارزش 1050 میلیارد ریال جهت خرید 15 دستگاه لکوموتیو مدلGT26CWصادر کرد.

وی اظهار داشت: این اوراق 5 ساله و با نرخ اجاره بهای 15 درصد است که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی فروردین یکم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ابوترابی در خصوص دیگر ارکان انتشار این اوراق توضیح داد: ضامن این اوراق، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است.شرکت تامین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص) نیز مسئولیت بازار گردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این در حوزه حمل و نقل ریلی، شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار(سهامی خاص) دو بار از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی کرده بود که یک مورد از آنها سررسید شده و دیگری در نماد جوپار99 در شرکت فرابورس ایران در حال معامله است.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.