A+ A A-

گزارش نشست کمیسیون رقابت اتاق ایران

photo 2018 02 25 11 14 40

کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست اخیر با حضور رئیس پارلمان بخش خصوصی پیشنهاداتی در مورد اصلاح وضعیت صنعت بیمه ارائه داد. به باور اعضای کمیسیون، همچنان این صنعت به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار دارد.


در همین راستا سلسله نشست های مربوط به کار گروه کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایرانی در خصوص صنعت بیمه شنبه پنجم اسفندماه 1396 تشکیل شد تا با طرح دغدغه و نیازهای این صنعت 80 ساله کشور و طرح مشکل، انتقال نظرات و ارائه راه حل زمینه توسعه روزافزون تر اقتصاد کشور و هم افزایی بیشتر فراهم گردد در این جلسه که با حضور مهندس شافعی ؛رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران،دکتر حسن فروزان فرد ؛رئیس کمیسیون رقابت،خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران، مهندس شکرخدایی؛رئیس کار گروه رقابت کمیسیون رقابت،خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران ، مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران به همراه نمایندگان شرکت های بیمه ای کشور در محل اتاق بازرگانی ایران پیرامون رقابت پذیری در صنعت بیمه ، تشریح وضع موجود و تبیین وضع مطلوب برگزار گردید .

در ابتدای این نشست که با استقبال بسیار خوبی توسط مدیران ذیربط شرکت های بیمه و اعضای سندیکا و اهالی رسانه برگزار گردید مهندس شکرخدایی «رئیس کار گروه رقابت اتاق ایران» با اعلام اینکه کار کارشناسی و دقیقی توسط صاحبنظران و کارشناسان اتاق بازرگانی و کمیته های مسئول پیرامون چالش ها و فرصت های راهکاری برون رفت از صنعت بیمه تهیه گردیده و یک گزارش رقابتی توسط پژوهشگران این مرکز ارائه گردید که بعد از طرح و تکمیل در کمیسیون مربوطه در صحن علنی اتاق بازرگانی مطرح می گردد تا پارلمان بخش خصوصی کشور درباره آینده بیمه تصمیم های اصولی و پایه ای برای تعالی صنعت بیمه اتخاذ نماید.

گزارش تکمیلی این خبر در شماره آتی ماهنامه اقتصاد و بیمه

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.