A+ A A-

بومی‌سازی بیش از 60 گروه کالای مواد مصرفی فولاد مبارکه طی سال‌های تحریم

گزارش تحلیل تکنیکال شرکت فولاد مبارکه اصفهان

  فولاد مبارکه با بهکارگیری راهبردهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از شرکتهای سازندۀ داخلی، تاکنون بیش از 60 گروه کالای مواد مصرفی موردنیاز خطوط تولید خود را بومیسازی کرده است.

این مطلب را محمدرضا ممتاز مدیر خرید مواد مصرفی فولاد مبارکه اعلام کرد و گفت: در ابتدا سرمایهگذاری و اعتماد به شرکتهای سازندۀ داخلی و دانشبنیان به ریسکپذیری بالایی نیاز داشت، اما فولاد مبارکه بهعنوان موتور محرک بسیاری از صنایع بالا و پاییندست با قبول این ریسک و حمایت مالی و فنی از این سازندگان، شرایطی فراهم کرد که در حال حاضر دانش فنی ساخت و تولید این تعداد کالای مصرفی موردنیاز صنعت فولاد کشور در شرایط تحریم به دست آمده است.
وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه با این اقدامات پرچمدار بومیسازی اقلام وارداتی موردنیاز صنعت فولاد است، گفت: مواد نسوز، قطعات سرامیکی استراتژیک، ریختهگری، روغنها، رنگها، روانکارها، مواد شیمیایی، کاتالیستها، وسایل بستهبندی، وسایل ایمنی، ادوات برقی و ابزارآلات ازجمله کالاهای مصرفی بومیسازیشدهاند.
ممتاز دستیابی به دانش فنی برخی اقلام دیگر ازجمله نوار نقالههای خاص، سیم بکسلها و مواد شیمیایی خاص و ... را از دیگر برنامههای در دست اجرا در این حوزه اعلام و تصریح کرد: بخش عمدهای از این موارد نیز بهزودی بومیسازی خواهند شد.
مدیر خرید مواد مصرفی فولاد مبارکه ضمن قدردانی از ایفای نقش مؤثر واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ستادی فولاد مبارکه و شرکتهای تولیدی و کارگاههای صنعتی داخلی ایرانی گفت: همۀ این واحدها با درک درست شرایط موجود و با تعهد بالای خود تلاش کردند تا کالایی تولید شود که در بسیاری از مواقع بهتر  از انواع مشابه وارداتی باشد و در نهایت صنعت فولاد کشور را از وابستگی به واردات بینیاز ساختند.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.